AVG

PRIVACYVERKLARING YOGA VELUWE.

 

Yoga Veluwe vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe.

 

Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met: info@yogaopdeveluwe.nl

 

Artikel 1. Wie ben ik?

Yoga Veluwe is een eenmanszaak, gevestigd in Vaassen, De Teije 6, 8171 BE.

Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 080817804. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel2. Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

U kunt hierbij denken aan eventuele bijzonderheden op fysiek of mentaal/emotioneel gebied, die voor mij als yogadocent belangrijk zijn om te weten.

Ik gebruik deze gegevens om uw gezondheid in acht te houden.

Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen.

Deze gegevens bewaar ik in een afgesloten kast.

Niemand anders dan Yoga Veluwe heeft er inzage in.

Ik beheer uw aanmelding tot 7 jaar na het afsluiten van onze overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u permanent verwijderen.

 

Artikel 3. Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als cursist of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

 

Artikel 4. Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Yoga Veluwe om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u bezwaar maken.

4. Intrekking - Wanneer ik de gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar: info@yogaopdeveluwe.nl Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5. Wie ontvangen uw gegevens?

Yoga Veluwe zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit vereist wordt wegens een wettelijke verplichting. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan, of delen met derden.

 

Artikel 6. Slotbepalingen.

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat er wijzigingen in aangebracht zouden kunnen worden. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@yogaopdeveluwe.nl.

Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.